...

Het Federaal Kenniscentrum van de Gezondheidszorg publiceerde onlangs een rapport over de proefprojecten met telemonitoring. Die liepen tot eind juni 2022. Het is nu wachten op een doorstart, rekening houdende met de aanbevelingen van het KCE.Het Riziv maakte, in afwachting daarvan, het mogelijk om patiënten die gemonitord worden, nog te blijven opvolgen tot eind augustus. De nomenclatuurcode voor het administratief opstarten van een nieuw telemonitoringtraject is niet meer geldig. Maar de codes voor het wekelijks blijven opvolgen van covidpatiënten thuis - na ontslag uit het ziekenhuis, of om een eventuele ziekenhuisopname te kunnen uitstellen, met of zonder gebruik van telemetrie - blijven nog geldig tot 31 augustus.Post-covidtrajectenHuisartsen kunnen sinds kort bij patiënt met covid die langdurig symptomen vertonen, een zorgtraject opstarten. Op grond van de symptomen stelt de arts een behandelingsplan op met één dan wel meer dan één zorgverleners.Een zorgtraject kan een half jaar duren - en eventueel een keer worden verlengd. De patiënt kan achteraf nog worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde zorg, indien nodig.Het Riziv publiceerde nu een lijst met de terugbetaalde verstrekkingen - samen met de tarieven daarvoor. Die laatste zijn bindend.Daarbij zijn ook codes voor multidisciplinair overleg.De overeenkomst die zorgtrajecten mogelijk maakt, loopt één jaar. Er worden evidence-based richtlijnen uitgewerkt.