...

Dat is de definitie van NICE voor long covid: het aanwezig zijn van minstens één symptoom gerelateerd aan covid na drie maanden. Sciensano voert een online-onderzoek naar het impact van long covid en naar wie een verhoogd risico loopt op een verminderde kwaliteit van leven en functionele beperkingen door persisterende klachten. Voor dit onderzoek - Covimpact - vroegen de medewerkers van de contact tracing aan mensen met een positieve PCR-test of ze wilden meewerken aan het onderzoek van Sciensano. Wie ja zei, kreeg een basisvragenlijst toegestuurd bij de intake, een opvolgvragenlijst na drie maanden en een tweede opvolgvragenlijst na zes maanden.Eerste resultatenTot nu toe vulden 2.092 mensen na de basisvragenlijst ook al twee opvolgvragenlijsten in. Op basis daarvan publiceerde Sciensano deze week al een eerste rapport, hoewel Covidimpact nog verder loopt tot april 2023. Covidimpact startte in april 2021 en het huidige rapport loopt tot eind april 2022.47% van de deelnemers meldt na 3 maanden nog minstens één symptoom gerelateerd aan hun covidbesmetting. Zes maanden na de besmetting blijft 32% van de deelnemers minstens één aanhoudend symptoom rapporteren.Deze percentage stemmen goed overeen met wat ook in de internationale literatuur over long covid wordt gevonden. Van de deelnemers had 21% drie maanden na besmetting van een arts ook de diagnose van long covid gekregen - 22% na zes maanden.Daarentegen voelt drie maanden na de covidbesmetting 63% van de deelnemers zich volledig hersteld van de covidinfectie, en 64% na zes maanden.Belangrijk impactNiet iedereen die aan de definitie van long covid voldoet, voelt zich ook ziek. Maar personen met long covid rapporteren toch vaak een lagere levenskwaliteit en meer functionele beperkingen.Vermoeidheid of uitputting is het meest voorkomende aanhoudende symptoom: 49% na 3 maanden en 50% na 6 maanden. Andere vaak aanhoudende symptomen zijn hoofdpijn (respectievelijk 27% en 32%), geheugen- en concentratieproblemen (26% en 32%), spierpijn (22% en 28%), ademhalingsproblemen (21% en 27%) en slaapstoornissen (19% en 22%).Bij mensen met long covid ziet men een hoge prevalentie van angst en depressie, dikwijls verminderde fysieke activiteit, en tevens negatieve gevolgen voor de werk- en economische situatie van de betrokkenen.RisicogroepenVrouwen, personen met een lager opleidingsniveau, mensen met een voorgeschiedenis van chronische aandoeningen, personen met overgewicht of obesitas, personen die minstens één covidsymptoom vertoonden in de acute fase van de infectie, en personen die na hun besmetting in het ziekenhuis werden opgenomen, lopen in Covimpact een hoger risico van long covid.Sciensano vond geen verband tussen de leeftijd en de kans op het ontwikkelen van long covid.Sciensano wijst ook op een aantal zwakke punten van Covimpact. De genoteerde symptomen worden door de deelnemers zelf gerapporteerd. Er is geen echte controlegroep uit de algemene bevolking. Nogal wat deelnemers haken bij de verschillende bevragingsrondes af.Covimpact. Resultaten van 3 en 6 maanden opvolging na besmetting.