...

Dat meldt Belga. De ELZ Herkenrode heeft de brief niet mee ondertekend, voegt het persagentschap eraan toe.De ELZ vinden het vanzelfsprekend dat ze die coördinerende rol zouden kunnen opnemen. Maar ze moeten dan wel een duidelijke opdracht van de overheid krijgen, en natuurlijk financiering.Volgens de Limburgse ELZ zijn de huisartsenkringen bereid om medische expertise ter beschikking te stellen - maar de coördinatie overstijgt hun mogelijkheden. "De ervaring met de vaccinatiecentra hebben een intense boost gegeven aan de samenwerking tussen huisartsen, verpleging, apothekers en lokale besturen", klinkt het.De ELZ staan dan ook klaar om een overkoepelende, multidisciplinaire aanpak van vragen inzake zorg en welzijn te organiseren. Ze kunnen teams voor de medische en psychologische opvang samenstellen.Die teams moeten instaan voor het opvangen van de acute zorgbehoeften en het samenstellen van een basisdossier en een zorgnetwerk. Daarnaast kan het team een vlotte doorstroming naar het reguliere zorgsysteem tot stand brengen. Die acties moeten bovendien voorkomen dat de hulpverleners in het reguliere systeem overbelast geraken door een plotse toename in complexe zorgvragen.