...

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Gent wordt een beveiligde instelling met 272 (inclusief 8 crisis-) bedden, waar geïnterneerden worden verzorgd zoals in een gesloten, psychiatrische instelling. De financiering komt gedeeltelijk van Justitie (huisvesting en beveiliging) en van Volksgezondheid (zorg, geneesmiddelen en medische honoraria). De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis maar heeft een hogere graad van beveiliging. "Aangezien we in Vlaanderen geen aangepaste instellingen hebben voor de opvang van personen waarvoor er zowel een veiligheidsrisico is én die nood hebben aan gespecialiseerde zorg werd gekozen voor de oprichting van twee forensisch psychiatrische centra (FPC). Eén in Gent en één in Antwerpen, samen goed voor 452 plaatsen," staat er in het perscommuniqué. "Doel van de centra is, in een beveiligde omgeving, te zorgen voor een adequate psychiatrische behandeling, voor de gepaste zorg, het ijveren voor psychosociale re- integratie en het zorgen voor de doorstroming van de geïnterneerden naar het regulier circuit. Het is de eerste maal in 200 jaar dat er een begin van oplossing komt voor deze ernstige nood." De bouwwerken van het FPC te Gent zijn gestart in oktober 2011. Het centrum zal in maart 2014 ter beschikking gesteld worden aan de FOD Justitie, de opening is voorzien midden 2014 en zal gefaseerd gebeuren.