...

Acht Vlaamse ziekenhuizen werken via Nexuz Health samen met n patitendossier. Naast schaalvoordelen levert dat ook medische pluspunten op. De kwaliteit van de dienstverlening aan patiten verbetert ermee. De arts heeft toegang tot het patitendossier en kan beslissingen nemen op basis van het gemeenschappelijk opgebouwde dossier. De patit weet ook zeker dat alle kwaliteits- en veiligheidsbewakende systemen in de diverse ziekenhuizen identiek zijn. Alleen de behandelend artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn, kunnen het dossier van de patit openen.In Nexuz Health zitten naast het UZ Leuven het Nationaal Multiple Sclerose Centrum Melsbroek, AZ Diest, AZ Sint-Lucas, AZ Glorieux, AZ Sint-Blasius, O.L.Vrouwziekenhuis en AZ Groeninge.eHealth-persoonlijkheidBart Van den Bosch is langs Nederlandstalige kant de eHealth-persoonlijkheid. Onder zijn leiding ontwikkelde het UZ het klinisch werkstation Nexuz Health dat nog in zeven andere ziekenhuizen actief is, samen goed voor 6.000 bedden. Naast de 400 UZ Leuven-stafleden hebben meer dan 5.000 artsen-specialisten in Vlaanderen het klinisch werkstation-systeem gebruikt tijdens hun opleiding tot arts-specialist.Dr. AndrVandenberghe sleept de award langs Franstalige kant in de wacht. Als voorzitter van de werkgroep Data van de federale gezondheidscommissie en project manager van het 'Reau de SantWallon' maakte hij naam maakte op het vlak van e-Health. Het Waalse gezondheidsnetwerk verbindt vrijwel alle Waalse ziekenbedden.Beste samenwerkingDe Award beste samenwerking ging naar het Collaboratief zorgplatform (COZO) - Universitair Ziekenhuis Gent. In dit platform worden niet alleen ziekenhuizen, huisartsen en de patit zelf betrokken, maar ook alle andere zorgverleners (thuiszorg, verpleegkundigen...) en zorgactoren (apotheker, farma-industrie, overheid...) die in meerdere of mindere mate met de gezondheid van een individu bezig zijn. InnovatieHet Jan Yperman Ziekenhuis mocht aanspraak maken op de Award Innovatie. Het verhoogde de veiligheid rond transfusies met de functie 'hemoviligantie'. Uit klinische eindresultaten blijkt dat de mogelijke immunisaties van 2.395 naar 794 zijn gedaald.RentabiliteitDe Award Rentabiliteit tot slot was bestemd voor het AZ Maria Middelares Gent. Om huisartsen de kans te geven interactief aanwezig te zijn tijdens een multidisciplinair onderhoud over oncologie maakt het AZ Maria Middelares gebruik van videoconferentie. De huisarts levert als toegevoegde waarde zijn eigen expertise en zijn kennis over de sociale achtergrond, voorgeschiedenis en draagkracht van de patit. Dankzij het systeem spaart de huisarts een verplaatsing naar het ziekenhuis uit en verliest hij minder tijd.Agoria, de federatie van de technologische industrie, beloont met deze wedstrijd personen en instellingen die de kwaliteit van e-health in ons land verbeteren.