...

In de Artsenkrant van 2 september (AK2179) las u de motivatie van het arrest. Waarom de Raad van State het verslag van de auditeur naast zich heeft neergelegd, zou Louis Ide graag nog eens van nabij willen bekijken. "Want dat is toch heel merkwaardig", stelt de N-VA-senator.Steun in afleveringen"Voor artsen die van Impulseo II genieten, is dat een goede zaak. Maar de grootste groep blijft op zijn honger zitten. Voor de huisartsgeneeskunde in het algemeen is het eigenlijk jammer." Dat de regering zich verschuilt achter het etiket 'lopende zaken' om Impulseo III op de lange baan te schuiven, vindt Louis Ide trouwens ongepast: "Steun voor de rebellen in Libikost heel veel geld, en dat kan dan wel. Ik heb in de Senaat verschillende keren aan Onkelinx gezegd dat ik haar daarbij wil steunen." Een meerderheid vinden voor deze steun aan huisartsen zou geen probleem zijn, stelt hij.Maar de N-VA geeft de voorkeur aan een algemene regeling die voor alle huisartsen geldt. Dat is beter dan telkens, om de begroting niet overhoop te halen, een beetje geld toe te kennen in opeenvolgende Impulseo-programma's.Vanuit dat oogpunt was een opschorting van de Impulseo II-regeling misschien een betere zaak geweest. "De artsen die nu van deze steun genieten, hadden misschien langer in onzekerheid verkeerd. Maar een regeling die met terugwerkende kracht werkt, had zeker gekund, net zoals dat ook voor de wachtdiensten in ziekenhuizen mogelijk is gebleken."Herschikking"Er wordt nog veel geld over de balk gegooid, ook in de gezondheidszorg. Er zijn zeker middelen te vinden voor een praktijktoelage voor huisartsen. En binnen dat pakket kan dan in de toekomst ook met incentives gewerkt worden om bepaalde gezondheidsdoelstellingen te halen. En ik geloof er ook wel in dat zo een systeem op termijn zichzelf terugbetaalt, al kun je stellen dat dat speculatie is.""De N-VA vertrekt uit een globale visie. We stelden bijvoorbeeld ook voor om remgeld in te voeren voor de spoeddienst. We hadden uitgewerkte voorstellen op tafel gelegd. Maar sinds juni zitten we niet meer aan de onderhandelingstafel. We kunnen alleen maar hopen dat andere partijen er wat inspiratie uit putten."Verlaagd belastingstariefHalf juli werd in de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd om een verlaagd belastingstarief te hanteren voor de Impulseo I-premies, die de vestiging in een huisartsarme zone aanmoedigen. Het tarief wordt teruggebracht tot 16,5%.De N-VA onthield zich bij de stemming. De partij vindt immers dat een programma nodig is om de hele huisartsgeneeskunde te ondersteunen, niet alleen maar bepaalde groepen. "Bovendien wordt zo het geld van de belastingsbetaler gebruikt, en niet dat van de sociale zekerheid", stelt Ide.