...

En die slaat harder toe in Franstalig België dan in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Artsenkrant bij het Riziv opvroeg.De algemene cijfers vindt u ook in de statistieken die het Riziv op zijn websitepubliceert - maar op vraag van Artsenkrant splitste het Riziv de cijfers op voor de verschillende Gewesten.Wat het moeilijker maakt deze cijfers te interpreteren, is dat niet alle artsen die nog het recht hebben prestaties aan te rekenen dat effectief ook doen. Of de artsen van 65 jaar of ouder ook nog een praktijk beoefenen, kunnen we uit deze cijfers niet opmaken.Het Riziv bezorgde ons ook de cijfers, opgesplitst per Gewest, van het aantal 'actieve' artsen. Als actief beschouwt het Riziv die artsen, die in 2017 minstens een prestatie factureerden.Jammer genoeg zijn deze cijfers niet verder opgeslitst volgens een leeftijdscriterium. De percentages die we hebben berekend geven we in de tabel hieronder.Tabel - Percentage artsen dat 'actief' isEen deel van deze cijfers gebruikten we al eerder voor een artikel in Artsenkrant over de veroudering van de huisartsengroep, en het aantal nieuwe huisartsen dat erbij komt.