...

Van de 244.452 zwaar zorgbehoevenden die in 2015 een tegemoetkoming kregen, verbleven er 76.876 mensen in een residentiële voorziening en 167.576 in de thuissituatie. Doel van de zorgverzekering is hulpbehoevenden te laten beschikken over een budget waarmee ze zorg rond zich kunnen organiseren. Het gaat over 130 euro per maand. Met dat bedrag houdt de hulpbehoevende de kosten voor niet-medische hulp en dienstverlening betaalbaar. In het algemeen stijgt het aantal personen dat beroep doet op de zorgverzekering. De stijging in de thuiszorg is wel groter dan in de woonzorgcentra. Daar zijn de plaatsen immers jaarlijks begrensd. In 2015, zo voegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) hieraan toe, werden stappen gezet in de automatische toekenning van rechten. Dat wil zeggen dat een persoon met een bepaalde zorgnood zelf niets (meer) hoeft te doen om een zorgverzekering aan te vragen.Tot slot herinnert Vandeurzen er nog aan dat de Vlaamse Zorgverzekering deel uitmaakt van de Vlaamse Sociale Bescherming. De zorgverzekering is daarvan één pijler terwijl de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget de twee andere pijlers vormen.