...

Een groot deel van de artikels - een flink stuk van de kern van de wet - zal al vanaf 1 januari 2022 van kracht worden. Die datum vernam specialist gezondheidsrecht Tom Goffin van het kabinet van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit). De Kwaliteitswet moest normaal gezien begin juli van dit jaar in werking treden. Maar omdat iedereen voorrang moest geven aan het bestrijden van de pandemie, kon de uitvoering niet voorbereid worden. Op de valreep verscheen een wet in het Staatsblad die alles met een jaar uitstelde. Die wet van 27 juni 2021 somde wel een hele reeks artikelen op die een eenvoudig KB nog vóór de helft van 2022 in werking kon laten treden. De ministerraad keurde op 10 november precies dat KB goed. Het bevat de lijst van artikelen die al begin volgend jaar van kracht worden. Dat zijn volgens de persmedeling met name de bepalingen rond risicovolle verstrekkingen, het doorgeven van praktijkinformatie en het portfolio van de zorgverleners, de regels rond het elektronisch voorschrift en het patiëntendossier. De nog niet bestaande functionele samenwerkingsverbanden van huisartsenwachtposten, de Toezichtscommissie die in de plaats komt van de Provinciale Geneeskundige Commissies, het praktijkregister dat ook voor het publiek toegankelijk is, en de nieuwe regels over de toegang voor zorgverleners tot de gezondheidsgegevens komen er wel pas op 1 juli volgend jaar. Dat is misschien toch ietwat optimistisch: het KB dat de functionele samenwerkingsverbanden tussen huisartsenwachtposten tegen 1 juli 2022 operationeel moet maken, werd onlangs aan de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen voorgesteld. De reactie op de artsenbank - en met name van de huisartsen van AADM - luidde er dat je de huisartsenkringen de komende maanden niet moet opzadelen met de oprichting van nieuwe vzw's en ingewikkelde onderhandelingen over samenwerking rond de wachtdienst. Lees verder: Werf van Maggie in 2022 afgewerkt