...

Jaarlijks krijgen meer dan een half miljoen kinderen en volwassenen in de Verenigde Staten een hartstilstand. De overleving na een hartstilstand buiten het ziekenhuis ligt tussen 3 en 16%, en de overleving na een hartstilstand die zich voordoet in het ziekenhuis ligt tussen 12 en 22%. De AHA pleit er dan ook voor om die technieken over het hele grondgebied van de VS te verbeteren. Deze gegevens kunnen niet zomaar worden geëxtrapoleerd naar Europa, maar er zijn geen redenen om aan te nemen dat het bij ons anders zou zijn. (referentie: Meaney PA et al. Circulation. 2013;doi:10.1161/CIR.0b013e31829d8654)