...

De krokusvakantie kwam dit jaar mooi op tijd. Althans om de op gang komende griepepidemie te couperen. Ze duwde de curve in de richting van een plateau, veeleer dan een piek. En intussen lijkt het ergste voorbij. Dat ook bij gevaccineerden griepale syndromen optreden, is volgens griepexpert Marc Van Ranst niet abnormaal. Voor een deel heeft het te maken met de stam die circuleert maar zeker ook met het feit dat onze huidige griepvaccins nog steeds geen top zijn. "Al zijn ze zeker niet waardeloos." Het griepvirus dat we nu zien - H3N2 - circuleerde ook tussen 1968 en 2009, maar zagen we in onze streken niet de voorbije winters. Toen circuleerde vooral H1N1. "En een groot deel van de oudere bevolking had heel weinig last van H1N1", zegt Prof. Van Ranst. "Ze kregen misschien wel griep maar die was vaak minder ernstig. De gevaarlijke gevallen van griep zagen we toen vooral bij jongere volwassenen. Deze gevallen waren ernstig maar niet talrijk", legt Van Ranst uit. "Dat maakt dat we gedurende enkele jaren bij ouderen minder ernstige griep hebben gezien. Maar vroeg of laat komt dat dus terug."Ook het feit dat we deze H3N2-stam de voorbije winters niet gezien hebben, kan de infectie in een aantal gevallen wat erger maken. "Zeker mensen die zich de voorbije griepseizoenen niet lieten vaccineren, hebben gedurende enkele jaren geen contact gehad met H3N2. Op het moment dat deze stam dan terug opduikt, kan dat inderdaad wat meer problemen geven." De H3N2-stam zat wel vervat in het vaccin waarmee we afgelopen najaar hebben gevaccineerd. "Ondanks het feit dat stemmen opgingen om die stam niet meer mee te nemen bij de bereiding van het huidige griepvaccin, precies omdat H3N2 de voorbije jaren niet meer was gezien in onze streken, is het dus toch nuttig gebleken dat wel te doen", merkt Van Ranst nog op. "In de VS en Canada was een deel van de griepepidemie de voorbije jaren overigens wel te wijten aan dit H3N2." De situatie globaal bekijken, ruimer dan wat er zich in eigen regio afspeelt, blijkt dus nut te hebben. "Het is een oefening die de WGO twee keer per jaar maakt, eenmaal voor het noordelijk en eenmaal voor het zuidelijk halfrond." Geen top maar ook niet waardeloosDat er ook onder gevaccineerden nog griepale syndromen worden gezien, heeft volgens Van Ranst natuurlijk ook te maken met het feit dat onze huidige griepvaccins niet 100% doeltreffend zijn. "Dat is niet nieuw. Dat weten we al lang. Het zijn de beste griepvaccins die we hebben maar het zijn zeker niet de rolls royces onder de vaccins. Het klassieke griepvaccin beschermt vooral tegen hospitalisatie en tegen ernstige griep. Maar je kan ondanks vaccinatie nog steeds griep krijgen. Het werkt misschien wel goed voor gezonde jonge mensen, die dit vaccin eigenlijk niet nodig hebben. Bij 85-plussers, die het wel nodig hebben, werkt het daarentegen niet zo geweldig goed. Wel zal griepvaccinatie een aantal 85-plussers gegarandeerd uit het ziekenhuis houden, wat op zich al mooi is." Volgens de griepexpert moeten we durven toegeven dat dit inderdaad niet het beste vaccin is dat we ons kunnen indenken en kunnen we hopen dat er ooit betere vaccins komen. "Maar het is allemaal niet zo simpel." Het vaccin tegen Mexicaanse griep, met adjuvans erbij, werkte volgens Van Ranst waarschijnlijk beter. "Maar niet iedereen had dat adjuvans er graag bij. En het gaf ook wel wat meer uitgesproken lokale klachten." Geen top dus. Toch betekent dat volgens Van Ranst niet dat de huidige griepvaccins waardeloos zijn. "Helemaal niet! Sommigen maken dat er wel van. Maar dat is toch echt wel een brug te ver."Dubbelinfecties met coronaMarc Van Ranst wijst er nog op dat er momenteel ook nogal wat coronavirus OC43 circuleert. "En er komen ook dubbelinfecties voor, combinaties van influenza en andere virussen, waaronder bijvoorbeeld corona. Ook infectie met dit coronavirus kan aanleiding geven tot een griepaal syndroom, met soms een heel vervelende hoest. En dat zowel bij jong als oud." Het goede nieuws is dat de epidemie intussen over haar hoogtepunt heen is en dat de krokusvakantie hier mogelijk een rol heeft gespeeld. "De voorspellingen zijn uitgekomen: de krokusvakantie heeft de epidemie bij de kinderen gecoupeerd. Gevolg is dat we nu veeleer een plateau krijgen in plaats van een piek, wat natuurlijk ook inzake belasting van ziekenhuizen veel beter is."