...

De wetenschappers onderzochten de medische dossiers van een nationale steekproef van 134.510 mensen van 18 jaar en ouder die tussen 2009 en 2010 in het ziekenhuis werden opgenomen na een ischemisch CVA. Vervolgens werden die gegevens gekruist met de milieu-informatie en meteorologische gegevens die door het Amerikaanse meteorologisch centrum ter beschikking werden gesteld. Uit het onderzoek bleek dat elke daling van de dagtemperatuur met 5 graden Fahrenheit samenhing met een verhoging van het risico op CVA met 6%. Omgekeerd verminderde het risico zodra de buitentemperatuur steeg. Verder stelden de auteurs een stijging van het aantal CVA's met 2% vast bij elke stijging met 5 graden Fahrenheit van het dauwpunt, de temperatuur waarop de waterdamp in de lucht begint te condenseren. (referentie: communiqué van de American Heart Association, 12 februari 2014)