...

In de catalogus die bij deze tentoonstelling hoort lezen we in een voorwoord van Professor Georges Casimir, algemeen medisch directeur van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, hoe Isabelle en Werner de Borchgrave onder de indruk waren van de kindertekeningen die in het ziekenhuis waren opgehangen. De werkjes zijn onder meer van de hand van de zieke kinderen die school lopen in l'école de Robert Dubois, binnen de muren van het ziekenhuis. Met haar eclectische oog en kenmerkende menselijkheid selecteerde Isabelle de Borchgrave 30 tekeningen. Samen met een Amerikaanse partner gespecialiseerd in het reproduceren van kunstwerken, besloot Isabelle De Borchgrave deze kunstwerkjes tentoon te stellen en in een beperkte oplage te verkopen voor de prijs van 1000 euro ten voordele van The Belgian Kids Fund for Pediatric Research. Professor Casimir: "Via dit fonds kunnen wij jonge artsen in opleiding een beurs schenken waardoor ze nog een beter inzicht krijgen in de kinderziektes en deze ook navenant kunnen behandelen. Daarmee is de cirkel als het ware rond: dankzij de gulle bewonderaars van deze kindertekeningen kunnen wij immers beurzen spijzen voor wetenschappelijk onderzoek waarvan het doel uiteindelijk toch ook is om kinderen te genezen." Bovendien vinden tentoonstelling en veiling plaats in het magnifieke atelier van Isabelle de Borchgrave. Het oord op zich al is de verplaatsing waard.