...

Dat blijkt uit de eerste twee fasen van OPEN, een onderzoeksproject waarbij 28 Nederlandse ziekenhuizen samen nagaan hoe ze open en eerlijk kunnen reageren wanneer er iets misgaat bij de behandeling van een patiënt.In fase I en II van het project voerden de ziekenhuizen gesprekken op het terrein en analyseerden ze 'goede praktijken' wat betreft open handelen.Daaruit blijkt dat ziekenhuizen bij een incident vaak actie ondernemen in 'kokers'. "Doordat in de ene koker bijvoorbeeld vooral aandacht is voor het onderzoeken van de precieze toedracht van het probleem, blijft een speerpunt in een andere koker, bijvoorbeeld een goed gesprek met de zorgverlener, onderbelicht", klinkt het in een persbericht. Maar voor de patiënt zijn alle aspecten belangrijk. Daarom moet de begeleiding van patiënten, niet alleen bij onderzoek naar een ernstige fout of klachtbehandeling, maar ook bij de afhandeling van een schadeclaim, georganiseerd worden vanuit één centraal aanspreekpunt, aldus de onderzoekers.Ze stellen voor om de samenwerking tussen de verschillende medewerkers in het ziekenhuis die hiervoor moet worden opgezet, aan te duiden als 'Bureau OPEN'.Verder blijkt uit het onderzoek dat de begeleiding van de zorgverleners betrokken bij het incident, zeker nog niet standaard is. In de derde en volgende fase van het onderzoek, krijgen de deelnemende ziekenhuizen opleiding over open handelen en de open evaluatie van het eigen handelen.