...

Het Universitair Medisch Centrum Maastricht neemt het op voor haar belaagde hoogleraar geneeskunde, Edward Dompeling die in opspraak kwam na gebedsgenezing in Myanmar. Volgens de universiteit trad Dompeling niet op als praktiserend arts. De KNMG maakt intussen een bocht. Professor Dompeling, een kinderpneumoloog, was op zending vertrokken met de protestantse organisatie Trin. Na een bezoek aan een blindeninstituut claimde de woordvoerder van Trinop Facebook een serie wonderbaarlijke genezingen: zes blinde kinderen en een oudere vrouw zouden na handoplegging en gebeden weer kunnen zien. "En de genezingen werden bevestigd door de daarbij aanwezige arts Edward Dompeling." Terug in Nederland kreeg Dompeling, een gereputeerde wetenschapper, al snel de wind van voren (AK 2195). Het dagblad Trouw stelde vast dat de zeven nog steeds blind waren. Zowel de KNMG als de Vereniging tegen de Kwakzalverij trokken fel van leer tegen Dompeling en oordeelden dat zijn wetenschappelijke integriteit geschonden was. De Maastrichtse universiteit daarentegen bleef pal achter de belaagde hoogleraar staan. Hij had weliswaar deelgenomen aan een humanitaire reis maar niet als praktiserend arts. Het was ook geen medische reis dus zijn wetenschappelijke integriteit was niet in het geding. De KNMG, die eerder scherp uitviel naar Dompeling ("Arts ben je altijd, ook als je in je privétijd reist"), heeft nu haar standpunt bijgesteld. Het heet nu dat "iedereen vrij is om aan gebedsgenezing te doen, ook een arts". Hij moet dat dan wel uitdrukkelijk doen als privépersoon. Zodra hij handelt in de hoedanigheid van arts, of als arts herkenbaar is, moet hij zich bewust zijn van de verwachtingen die dit wekt. En dan moet hij zich houden aan de eisen die zijn professie aan hem stelt.