...

The Lancet Countdown 2018 on health and climate exchange is een onderzoeksproject van 27 universiteiten wereldwijd, de Verenigde Naties en enkele internationale agentschappen. Aan de hand van 41 indicatoren, verspreid over vijf thema's, tonen de onderzoekers aan hoe het klimaat verandert, hoe de wereld daarop reageert en welke gezondheidsvoordelen we kunnen halen uit een gepaste respons.De Nederlandse arts Peter Blankestijn van UMC Utrecht is een van auteurs van het rapport. Aan de Nederlandse Zorgkrant, vertelde hij: "Klimaatverandering en milieuvervuiling leiden wereldwijd tot ziektes, vroeggeboortes en sterfte. De zorg werkt hard om mensen beter te maken, maar is tegelijkertijd ook een grote vervuiler. Die tegenstrijdigheid willen we aanpakken, want tot nu toe krijgt duurzaamheid in de gezondheidszorg nog onvoldoende aandacht." Volgens de nefroloog kunnen artsen en verpleegkundigen een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de zorg. Samen met andere artsen en onderzoekers vertaalde hij The Lancet Countdown naar de situatie in eigen land. In de 'policy paper', gericht aan de Nederlandse overheid, staan zes aanbevelingen:In 2030 wil het UMC Utrecht CO2 neutraal zijn, bv. door het duurzaam inkopen van medicijnen, disposables en implantaten. Elk jaar zullen de onderzoekers van The Lancet Countdown over hun resultaten rapporteren in The Lancet.