...

De onderzoekers vergeleken de genetische gegevens van 65.066 deelnemers met een coronairziekte met die van 128.383 deelnemers zonder antecedenten daarvan (controlepersonen). Ze ontdekten 180 variaties van DNA-sequenties die aanwezig waren bij deze mannen en vrouwen van gemiddeld 57,3 jaar oud. Hun conclusie luidt dat elke afname van de lengte met 6,5 centimeter het risico op coronairlijden verhoogt met 13,5%. Zo is het risico van iemand met een lengte van 1,52 meter 32% hoger dan dat van iemand die 1,67 meter lang is. De verklaring daarvoor is dat bepaalde genetische variaties zowel invloed hebben op de lengte als op het lipidenprofiel. Het omgekeerde verband tussen de lichaamslengte en het risico op coronairziekten is al meer dan een halve eeuw bekend, maar het is voor het eerst dat de oorzaak daarvoor wordt gelegd bij andere factoren dan de voeding in de kindertijd of omgevingsfactoren (voeding, armoede, hulpbehoevendheid enz.). De volgende stap bestaat erin om verder te onderzoeken hoe we genetische variaties kunnen gebruiken om het risico op hart- en vaatziekte te verlagen.