...

Belfius heeft voor de 19de keer op rij een doorlichting gemaakt van de financiële gezondheid van de Belgische ziekenhuizen. Het rapport oogt overwegend positief: de 99 algemene ziekenhuizen van ons land lieten in 2011 een gezamenlijke winst optekenen van zo'n 1,5 miljard euro. Vooral de openbare ziekenhuizen maken een inhaalbeweging. Andere trends zijn de toename van de tewerkstelling en een lichte daling van de bezettingsgraad. De nood aan extra G-bedden zal de komende jaren wel aangroeien.De financiële gezondheid van de meerderheid van de algemene ziekenhuizen is er in 2011 op vooruitgegaan. Dat is voor een groot stuk te danken aan de openbare ziekenhuizen die de kloof met hun private tegenhangers wat hebben weten te verkleinen. Het voorbije jaar hebben alle ziekenhuizen samen voor zo'n 1,2 miljard euro geïnvesteerd (+9%), vooral in grote nieuw- of verbouwprojecten. De ziekenhuizen beschikken over een kapitaal aan infrastructuur dat geschat wordt op 7,1 miljard euro.Goede punten had het Belfiusrapport ook veil voor de gerealiseerde omzet (+4,95 %), onder meer dankzij een normalisatie van de honoraria en de groei van de forfaits dankzij een toename van de daghospitalisatie. Het structurele gewone bedrijfsresultaat bleef stabiel, maar de hoge 'uitzonderlijke' resultaten doen het eindresultaat toenemen tot 1,5 % van de omzet. Concreet gaat het hier om een pak inkomsten die de ziekenhuizen uit het verleden nog te goed hebben in het kader van een sociaal akkoord. Financiële analisten verwachten dat dit effect ook de komende jaren nog zal spelen. KankerplanDe algemene ziekenhuizen lieten ook een stijging van de tewerkstelling optekenen (+2% tegenover 2010). Alles samen telt de sector 91.477 voltijds equivalenten. Zelfstandige artsen die niet op de payroll van het ziekenhuis staan, werden hier niet bijgerekend. De sterkere personeelsgroei in 2011 is te verklaren door twee factoren. Er was de invoering van het Kankerplan, waarbij middelen werden vrijgemaakt voor meer (paramedisch) personeel zoals diëtisten. Ook de mobiele equipes werden versterkt tot de norm van 0,5 VTE per 30 bedden.Globaal groeiden ook de ziekenhuisactiviteiten aan, al doen zich hier verschillende interne verschuivingen voor. Het aantal daghospitalisaties blijft tegen hoog tempo aan groeien, terwijl het aantal ligdagen voor klassieke hospitalisaties voor chirurgie en diagnose verder vermindert dankzij meer efficiëntie en technologie. De globale bezettingsgraad daalde daardoor lichtjes (-0,4%). De cijfers tonen ook aan dat vooral de geriatriebedden door de toenemende vergrijzing de komende jaren verder onder druk zullen staan. Deze G-bedden kennen nu al een top-bezettingsgraad van 90 %, tegenover 69 % voor een ander ziekenhuisbed.