Op zo'n moment staat de patiënt alleen omdat hij weinig of geen expertise heeft en niet altijd de tijd, geld en energie heeft om 'op te boksen' tegen de almacht van de verzekeraars die dat wel hebben.

Veelal is de ontgoocheling ook groot omdat een patiënt bij de ontmoeting van een arts uit gaat van een vertrouwensrelatie zoals hij die gewend is bij zijn huisarts of specialist. Terwijl expertiseartsen doorgaans werken voor een andere partij of een andere broodheer en dus de 'tegenpartij' zijn.

Vogel voor de kat

Op het VPP raden we patiënten altijd aan om te overleggen met u, hun vertrouwde huisarts of specialist omdat u het dossier en uw patiënt door en door kent. In het beste geval kan u meegaan naar de expertise maar helaas: misschien heeft u daar geen tijd voor. Of heeft de patiënt geen geld om u, als u toch tijd heeft, daarvoor te vergoeden. Weet dan dat u uw patiënt kan aanraden om een bijstandsarts aan te stellen. De patiënt moet in principe het honorarium van de bijstandsarts zelf betalen, maar bepaalde verzekeringen bieden in hun rechtsbijstand ook een bijstandsarts aan.

Bij een expertise is de arts van de tegenpartij steeds aanwezig. Als uw patiënt alleen in een medische expertise zit, creëert dit een onevenwichtige situatie en is hij een vogel voor de kat.

Wat doet een bijstandsarts?

Een bijstandsarts moet op de hoogte zijn van de specifieke wetten in verband met verzekeringen en menselijke schade. Hij moet ook onafhankelijk zijn: hij mag geen banden hebben met de verzekeringsmaatschappij, waarmee de patiënt een geschil heeft. Ten slotte moet hij ervaring hebben met dergelijke medische expertises en een goede onderhandelaar zijn.

De bijstandsarts heeft als opdracht om samen met de patiënt een dossier op te stellen, raad te geven over alle aspecten van de medische expertise en de patiënt uit te leggen waarom bepaalde procedures gebeuren. Tijdens de expertise moet hij de belangen van de patiënt verdedigen en zijn of haar rechten bewaken. Tot slot moet hij de patiënt bijstaan in een beroepsprocedure.

Het is een onevenwichtige situatie als uw patiënt alleen in een medische expertise zit: hij is een vogel voor de kat

Het VPP beschikt over een lijst van bijstandsartsen die we doorgeven aan patiënten. U kan deze opvragen via het nummer 016/23.05.26.[1]

Een expertisearts of verzekeringsarts is geen vertrouwde arts voor de patiënt en gaat ook niet uit van een relatie in vertrouwen... Misschien kunnen we dat wel meer en beter regelen zodat de patiënt enkel nog bij zijn vertrouwde arts in zijn blootje hoeft te staan.

[1] Vanaf begin februari kunnen patiënten ook gratis de vernieuwde brochure 'Wie is wie? De expertiseartsen en hun opdrachten' bestellen via info@vlaamspatientenplatform.be of 016/23.05. 26. De brochure zal ook beschikbaar zijn op www.vlaamspatientenplatform.be.

Op zo'n moment staat de patiënt alleen omdat hij weinig of geen expertise heeft en niet altijd de tijd, geld en energie heeft om 'op te boksen' tegen de almacht van de verzekeraars die dat wel hebben.Veelal is de ontgoocheling ook groot omdat een patiënt bij de ontmoeting van een arts uit gaat van een vertrouwensrelatie zoals hij die gewend is bij zijn huisarts of specialist. Terwijl expertiseartsen doorgaans werken voor een andere partij of een andere broodheer en dus de 'tegenpartij' zijn. Vogel voor de katOp het VPP raden we patiënten altijd aan om te overleggen met u, hun vertrouwde huisarts of specialist omdat u het dossier en uw patiënt door en door kent. In het beste geval kan u meegaan naar de expertise maar helaas: misschien heeft u daar geen tijd voor. Of heeft de patiënt geen geld om u, als u toch tijd heeft, daarvoor te vergoeden. Weet dan dat u uw patiënt kan aanraden om een bijstandsarts aan te stellen. De patiënt moet in principe het honorarium van de bijstandsarts zelf betalen, maar bepaalde verzekeringen bieden in hun rechtsbijstand ook een bijstandsarts aan.Bij een expertise is de arts van de tegenpartij steeds aanwezig. Als uw patiënt alleen in een medische expertise zit, creëert dit een onevenwichtige situatie en is hij een vogel voor de kat. Wat doet een bijstandsarts? Een bijstandsarts moet op de hoogte zijn van de specifieke wetten in verband met verzekeringen en menselijke schade. Hij moet ook onafhankelijk zijn: hij mag geen banden hebben met de verzekeringsmaatschappij, waarmee de patiënt een geschil heeft. Ten slotte moet hij ervaring hebben met dergelijke medische expertises en een goede onderhandelaar zijn. De bijstandsarts heeft als opdracht om samen met de patiënt een dossier op te stellen, raad te geven over alle aspecten van de medische expertise en de patiënt uit te leggen waarom bepaalde procedures gebeuren. Tijdens de expertise moet hij de belangen van de patiënt verdedigen en zijn of haar rechten bewaken. Tot slot moet hij de patiënt bijstaan in een beroepsprocedure. Het VPP beschikt over een lijst van bijstandsartsen die we doorgeven aan patiënten. U kan deze opvragen via het nummer 016/23.05.26.[1]Een expertisearts of verzekeringsarts is geen vertrouwde arts voor de patiënt en gaat ook niet uit van een relatie in vertrouwen... Misschien kunnen we dat wel meer en beter regelen zodat de patiënt enkel nog bij zijn vertrouwde arts in zijn blootje hoeft te staan. [1] Vanaf begin februari kunnen patiënten ook gratis de vernieuwde brochure 'Wie is wie? De expertiseartsen en hun opdrachten' bestellen via info@vlaamspatientenplatform.be of 016/23.05. 26. De brochure zal ook beschikbaar zijn op www.vlaamspatientenplatform.be.