Alles over VPP

Elke dag zonder richtlijnen is een dag van vermijdbare gezondheidsschade

In een recente column verwoordde Ilse Weeghmans (VPP) haar bekommernis over de aangekondigde richtlijnen voor tijdsduur van arbeidsongeschiktheid bij enkele doelgroepen. Mevrouw Weeghmans slaat de bal mis ten koste van het welzijn van een grote groep patiënten. En tegelijk laat ze niet na Voka woorden in de mond te leggen die in tegenspraak zijn met onze standpunten. Via het tegen elkaar opzetten van artsen, werkgevers en patiënten (werknemers) gaan we er niet komen. We hebben nood aan verbinding. En ja, zeker ook aan de introductie van richtlijnen.

De dag dat ik de Personal Health Viewer raadpleegde

'Dokter, heb je nog wat tijd om je iets te vragen over e-health, zo niet maak ik een nieuwe afspraak?' vraagt een chronische patiënt van 73 jaar, met vriendelijke stem. "Laat maar horen," zeg ik "misschien kan ik je meteen antwoorden?"

VPP: 'Websitescreening ziekenhuizen werpt vruchten af'

Vlaamse ziekenhuizen die deelnemen aan de website-indicator van het Vlaamse Patiëntenplatform (VPP) geven op hun website meer informatie over kosten en patiëntenrechten. Dat blijkt uit een screening door de Christelijke Mutualiteit (CM), waarover het VPP bericht.

Buxusmot

Met de 'personal health viewer' luidt Maggie De Block een nieuw tijdperk in. Toegegeven, je ziet en voelt dat dit portaal nog sterk in de steigers staat.

Hervorming van de Orde: transparantie voor de patiënt of klaar voor het museum?

Een hervorming van de Orde der Artsen: elke legislatuur zijn er wetsvoorstellen en wordt er over gepraat en gedebatteerd. Niemand - wij als VPP toch niet -, geloofde nog in een hervorming totdat de Orde zelf vertelde dat ze wilde hervormen én de minister van Volksgezondheid en Sociale zaken, Maggie De Block, aankondigde dat ze er werk van wilde maken. Piece of cake dus als de bereidheid tot verandering van de Orde zelf komt en de minister er ook een punt van maakt.

Kent u de bijstandsarts al?

Als huisarts of behandelend specialist vulde u vast al eens 'verzekeringsformulieren' in voor een van uw patiënten. Na een arbeidsongeval, voor een verzekering gewaarborgd inkomen,... Mogelijk hoort u soms schrijnende verhalen van de expertises die plaatsvinden en waar de patiënt letterlijk en figuurlijk 'in zijn blootje staat'.

Sign o' the times

Al jaren weerklinkt in toespraken van verantwoordelijken uit de gezondheidszorg, van ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders het mantra dat de patiënt centraal staat.

Een vaste huisarts: garantie voor kwaliteitsvolle zorg?

De Nationale Raad van de Orde der Artsen pleitte in haar advies van 15 juli 2017 voor een globaal actieplan om permanent te kunnen beschikken over gezondheidsgegevens om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren en de relatie tussen de patiënt en de arts te kunnen verbeteren.

Het is gebeurd...

Dit zijn de legendarische woorden die de presentator op het eind van elke aflevering van De Slimste Mens de wereld instuurt.

Patiëntenverenigingen en farma: één pot nat?

Om de zoveel tijd duikt de mythe op dat patiëntenverenigingen als marionet fungeren voor de farmaceutische industrie. Dat gebeurde onlangs nog in het weekblad Knack. Sommige patiëntenverenigingen ontvangen inderdaad toelagen van geneesmiddelenbedrijven. Maar het is nogal kort door de bocht om er klakkeloos van uit te gaan dat die verenigingen voor de kar van de farma gespannen worden en hun lobbyagenda met die van de industrie vereenzelvigen.

Nu ook kwaliteitsmetingen in de geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg mat in 2016 voor het eerst -via drie indicatoren- de kwaliteit van de verstrekte zorg. De algemene ziekenhuizen doen dat al veel langer. Aan de testmeting in de GGZ namen honderd voorzieningen vrijwillig deel. "Het goede nieuws is vooral dat het gebeurt," stelt Vlaams gezondheidsminister Jo Vandeurzen (CD&V).

Patiëntenverenigingen: onbekend maakt onbemind?

Patiëntenverenigingen nemen een waardevolle rol op die aanvullend is aan de professionele zorg. Op het terrein zijn patiëntenverenigingen niet altijd zo gekend. Toch zien we op het terrein ook al mooie samenwerkingen tussen zorgprofessionals in ziekenhuizen en patiëntenverenigingen die samen leiden tot en betere patiëntgerichte zorg.