...

Eerder al boog het KCE zich over de drie andere niet-conventionele geneeswijzen die sinds 1999 in ons land erkend zijn door de zogenaamde 'wet Colla': chiropraxie, osteopathie en acupunctuur (zie AK 2130 en 2158).In dit nieuwe rapport is de homeopathie aan de beurt. Die vertoont tegelijk het meest en het minst gelijkenis met de klassieke evidence-based geneeskunde, schrijft directeur Raf Mertens in het voorwoord. "Het meest omdat de homeopathie vooral beoefend wordt door artsen en zich bezighoudt met een ruime waaier gezondheidsproblemen, net zoals de algemene geneeskunde. Het minst omdat zij absoluut niet kan bogen op wetenschappelijke bewijzen, in tegenstelling tot de andere bestudeerde niet-conventionele geneeswijzen, die toch enige, zij het beperkte geloofsbrieven konden voorleggen."Geen enkele klinische studie heeft immers de doeltreffendheid van homeopathie kunnen aantonen. Het klinische effect is niet te onderscheiden van een placebo-effect, stelt het rapport. Bijwerkingen zijn er evenmin, maar wel secundaire risico's: een laattijdige opstart of afwezigheid van een doeltreffende behandeling. En patiten lopen het risico zich niet te laten vaccineren tijdens een homeopathische behandeling, al is de literatuur daarover tegenstrijdig en zijn er voor ons land geen gegevens voorhanden. Geen opleiding Er zijn in Belgizo'n 340 homeopaten aangesloten bij een beroepsvereniging. 58% werkt in Vlaanderen, 20% in Wallonien 22% in Brussel. Driekwart van hen is arts, maar een vijfde van de homeopaten heeft nooit een (para)medische opleiding gehad. Zij werken dus in de illegaliteit en hun patiten hebben geen enkele garantie inzake veiligheid en kwaliteit van de verstrekte zorg. Voor de homeopathische artsen bestaat overigens het risico dat hun geneeskundige kennis niet up-to-date blijft als ze enkel bijscholing volgen in de homeopathie.Het Kenniscentrum beveelt aan om de toegang tot de homeopathie te beperken tot artsen. Terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering is niet aanbevolen. En patiten moeten beter worden geformeerd over de mogelijke risico's van een reeks producten die vaak worden geassocieerd of verward met homeopathie, zonder dezelfde kwaliteits- en veiligheidsgaranties als geneesmiddelen.