...

Meer nog dan vroeger wil het KCE de meest relevante onderzoeksonderwerpen selecteren. Bovendien wenst het centrum zijn studies beter af te stemmen op bijvoorbeeld het Intermutualistisch Agentschap. Tegelijk proberen de KCE-experts kort op de bal te spelen voor dringende onderwerpen die op de politieke agenda staan. Oudere rapporten worden gedatet.Kwaliteit vooropHet KCE sleutelt ook aan de kwaliteit van de rapporten door de eigen onderzoeksprocessen te actualiseren en het productieproces onder de loep te nemen. Met de externe equipes wordt de samenwerking verbeterd (het KCE heeft zelf niet voldoende experts om deze ambitieuze planning uit te voeren).Nog een strategische doelstelling: objectieve gegevens verzamelen over de klinische praktijk en medische technieken. De uitwisseling met de meer dan 1.000 buitenlandse experts met wie het KCE communiceert, wordt uitgebreid. Naast de integratie in kennisnetwerken zoals bijvoorbeel EUnetHTA. Met de privacycommissie wil het KCE overleggen over hoe je gegevens makkelijker kunt uitwisselen.Moderne communicatieOp het gebied van bedrijfscultuur en personeelsbeleid blijft het KCE werken als een privedrijf. Daarnaast is er aandacht voor opleiding en evaluatie van de werknemers.Ten slotte komt het erop aan om beter te communiceren, het vijfde strategische doelwit. Er komt een nieuw redactioneel handboek en er worden moderne communicatiemiddelen ingezet (rss-feed, e-news en e-mailalerts). De website ondergaat een grondige facelift.