...

Het hoeft geen betoog dat bij dringende medische hulp de hulpverlener best goed op de hoogte is van de medicijnen die een patiënt neemt. In dat geval is een actueel medicatieschema een onmisbaar instrument om snel goede zorg te verlenen. Elke burger zou dus een medicatieschema op zak moeten hebben of het in zijn online profiel op mijngezondheid.be moeten registreren. Het volstaat immers niet om te rade te gaan bij de patiënt zelf. Hij bevindt zich bij een opname vaak in een stressvolle situatie en herinnert zich doorgaans niet alles of niet correct. Van belang is uiteraard dat het schema ook niet-voorgeschreven medicatie -vitamine-supplementen bijvoorbeeld- bevat. De hoger genoemde Kempense gemeenten springen mee op de kar. Zij wijzen erop dat de vergrijzing met zich meebrengt dat meer mensen meer geneesmiddelen slikken. Heel wat patiënten weten zelf niet goed waarvoor en waarom, aldus de gemeentebesturen. Dat onderstreept nogmaals het belang van een goed medicatieschema. De Kempense gemeenten gebruiken hun kanalen om de campagne te promoten. Samen met apothekers en huisartsen verspreiden ze een flyer met meer informatie en delen ze medicatiedoosjes uit. De campagne wordt ondersteund via een bewustmakingsvideo op de regionale zender RTV.