...

Het KCE stelde samen met het College voor de moeder en de pasgeborene een richtlijn op voor het voorkomen van een preterme bevalling. In België worden zeven baby's op de honderd te vroeg geboren, dat is vóór 37 weken zwangerschap. Meerlingen zijn hier niet meegeteld.Complicaties bij prematuren zijn in industrielanden zoals België de belangrijkste oorzaak van kindersterfte. En al is de zorg voor premature baby's enorm verbeterd, toch blijft er een risico bestaan van levenslange gevolgen voor het kind.Vroegtijdige weeën Een eerste vaststelling die het KCE en College doen, is dat vroegtijdige weeën lang niet altijd een vroeggeboorte aankondigen. Dat laatste kan worden uitgesloten door vaginale echografie en, bij een te korte cervix, eventueel door biomarkers op te sporen in een uitstrijkje (foetaal fibronectine en phosphorylated insulin-like growth factor binding protein).Het Federaal Kenniscentrum vraagt dat het Riziv deze eenvoudige tests in de toekomst voor deze indicatie zou terugbetalen, wat nu nog niet het geval is.Risico's voor baby beperken Verder bevelen het KCE en het College aan om zo nodig met weeënremmers de bevalling met minstens 48 u. te proberen uit te stellen. Tijdens die periode kan de moeder behandeld worden met cortisonen om de risico's op ernstige complicaties bij het kind na de geboorte te verminderen.Wanneer het met de weeënremmers bovendien mogelijk is de geboorte met minstens een week uit te stellen, dan kan deze behandeling zo nodig nog eens worden herhaald.Bij een zwangerschap van minder dan 32 weken, luidt de aanbeveling om enkele uren voor de geboorte een infuus met magnesiumsulfaat toe te dienen. Dat blijkt het risico op hersenverlamming bij de baby te verminderen.Cerclage vermijden Wanneer vrouwen al eerder een preterme bevalling hadden of bij andere factoren die een verhoogd risico op vroeggeboorte geven, kan men de moeder vanaf het tweede trimester een behandeling aanbieden met vaginale ovules van progesteron. Dat heeft voor haar geen bijwerkingen en vermindert de risico's voor de baby.Cerclage is, wegens de mogelijke bijwerkingen ervan, alleen in zeer bepaalde gevallen te overwegen.