...

Zo een aanpak voorkomt het best dat ouders een beroep doen op de vele, eigenlijk onzinnige en soms gevaarlijke behandelingen die nogal eens worden voorgesteld. Het pas gepubliceerde KCE-rapport somt een behoorlijk aantal voorbeelden daarvan op: benzodiazepines, antibiotica, glutenvrij dieet, omega 3-supplementen, Qigong-massage, therapie met dieren, enzovoort. Gevarieerd beeldEen autismespectrumstoornis (ASS) komt, met een verhouding van een tegen vier, vooral bij jongens voor: de prevalentie bedraagt volgens een recente wereldwijde studie 62 op 100.000 personen. Dat zou willen zeggen dan in België er 70.000 personen door deze neurologische ontwikkelingsstoornis zijn getroffen.De stoornis kan zich in wisselende mate op uiteenlopende manieren uiten. Een kleine helft van de patiënten heeft een IQ < 70, maar een normaal of hoog IQ sluit een ernstige handicap niet uit. Er kan sprake zijn van comorbide aandoeningen, zoals epilepsie. Een behandelingsplan moet dan ook breed en multidisciplinair worden opgesteld - op maat van de patiënt is hier geen modewoord.ContinuïteitHet KCE-rapport dringt erop aan dat de kinderpsychiaters, neuropediaters, logopedisten en verschillende therapeuten die deel uitmaken van het team goed vertrouwd zijn met ASS. Een van de zorgverleners - dat hoeft niet noodzakelijk een arts te zijn - neemt de coördinatie van de behandeling van een patiënt op zich. De continuïteit van de behandeling is een bijzonder aandachtspunt, ook wanneer een kind in de loop van zijn ontwikkeling naar een andere setting verhuist.Een autistisch kind wordt bij voorkeur in zijn eigen omgeving begeleid, en de ouders en de leerkrachten worden zo goed mogelijk bij de interventies betrokken. De interventies zijn vooral gericht op de ontwikkeling van de - in eerste instantie communicatieve - capaciteiten van het kind.Bij de aanpak van gedragsstoornissen staat vooral de bescherming van de patiënt centraal: men probeert uit te vinden wat het storend gedrag uitlokt en zoekt maatregelen om dit te voorkomen. Geneesmiddelen worden pas in tweede instantie gebruikt. De medicamenteuze aanpak - ook bij eventuele slaapstoornissen - vraagt een zorgvuldige begeleiding.AutismeplanHet nieuwe KCE-rapport past in het Nationaal Autisme Plan, dat nog door Laurette Onkelinx werd gelanceerd. Binnen dat plan formuleerde de Hoge Gezondheidsraad begin dit jaar al aanbevelingen voor de diagnosestelling van ASS.