...

Door het gelijktijdig afstuderen van twee cohorten van geneeskundestudenten is er de komende jaren een grotere behoefte aan opleidingsplaatsen in het ziekenhuis en daaraan wil het KB tegemoetkomen.Erkende stagemeesters kunnen vragen meer stageplaatsen voor aso's te creëren dan er vermeld zijn in hun erkenningsbesluit. Ze kunnen daarvoor tot 30 april een aangetekende brief sturen naar de minister.In de brief moet de stagemeester het maximum aantal opleidingsplaatsen vermelden dat hij voor de periode van zijn lopende erkenning wil organiseren. "Hij motiveert op welke wijze hij de kwaliteit van de opleiding kan blijven garanderen (...)", vermeldt het KB nog.Bvas juicht in een reactie deze maatregel van de minister toe als "een belangrijke deeloplossing voor het tekort aan stageplaatsen" dat er in de komende jaren dreigt te ontstaan. "'Garanties' voor de kwaliteit kunnen een stijging van de activiteit of een uitbreiding van de staf zijn", geeft het syndicaat als tip mee.De geneeskundestudenten laten zich op Twitter positief uit over het KB. Maar ook de vraag komt naar voren hoe de kwaliteit van deze stageplaatsen effectief gegarandeerd moet blijven.