...

De kans dat er nog een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen tot stand komt voor 2012 is zo goed als zeker verkeken. Dat zegt artsenleider Marc Moens (Bvas). Er is geen budget gestemd en het is niet duidelijk wie de bevoegde minister is.Wat brengt 2012 voor de ziekteverzekering? Een hoop vraagtekens vooral. Wat er gaat gebeuren, weet werkelijk niemand. Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen loopt af op 31 december 2011. En na 529 dagen lopende zaken, en een formateur die maandag nog maar eens zijn ontslag heeft ingediend, is er zelfs geen waterkans meer dat artsen en ziekenfondsen nog de tijd vinden om tegen half december een nieuw akkoord te onderhandelen. Er is zelfs geen door de Algemene Raad goedgekeurd budget, laat staan dat het duidelijk is welke minister bevoegd is. Het enige dat wél op tafel ligt, is een begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité van het Riziv.Niet haalbaar Stel dat er in de volgende weken toch nog een nieuwe regering op de been komt, dan moet ook eerst nog het parlement stemmen over een begroting voor de ziekteverzekering, nadat eerst de Algemene Raad er zijn fiat aan heeft gegeven. En pas daarna zou de medicomut aan de slag kunnen om te onderhandelen over indexmassa, eventuele nieuwe initiatieven, enzovoort. Volstrekt onhaalbaar. Akkoorden worden meestal onderhandeld in november met de finishing touch rond 15 december. Er wordt steevast onderhandeld op het scherp van de snee. Om een paar voorbeelden aan te halen: de ziekenfondsen zouden zich moeten schikken naar eisen van de Bvas zoals een indexering met 2,99% voor alle artsenhonoraria, het behoud van de mogelijkheid om het GMD manueel te verlengen, en het in stand houden van supplementen.Intussen gaan er stemmen op dat de regering in lopende zaken van Yves Leterme dan maar een begroting met voorlopige twaalfden moet indienen. Maar hoe moet dat dan in de ziekteverzekering? Marc Moens (Bvas): "We hebben het laten nakijken, in de wetgeving staat nergens iets over een systeem met voorlopige twaalfden in de ziekteverzekering. Jo De Cock bevestigt dat ook."Akkoord verlengen? Bij gebrek aan een nieuwe conventie gaat de index (217 miljoen) verloren en het sociaal statuut (105 miljoen). Daar staat tegenover dat de honoraria dan wel vrij zijn, gekoppeld aan de terugbetalingstarieven van 2011. Een andere mogelijkheid is het huidige akkoord met bijvoorbeeld zes maanden te laten doorlopen. Dat is ooit nog gebeurd. Maar het kan alleen met instemming van de partijen zelf, de artsen moeten hun akkoord geven. Vast staat dat 2012 budgettair een moeilijk jaar wordt. Volgens insiders wordt het ook een bijzonder complex jaar. "Niemand weet vandaag welke onderdelen van de gezondheidszorg er wanneer naar de gemeenschappen zullen verschuiven, en nog minder wie de factuur daarvan zal betalen." Het laat zich raden volgens Moens dat de administratieve complexiteit van de ziekteverzekering fors zal toenemen en dat dit eerder bijkomende kosten zal teweegbrengen dan besparingen.Versnippering Hij geeft het voorbeeld van de erkenning van nieuwe artsen. Dankzij het vlinderakkoord krijgen de deelstaten de bevoegdheid om artsen te erkennen, maar dan wel volgens federale erkenningsnormen. "Maar wat als een arts zijn niet-erkenning wil aanvechten? Dan moet hij in beroep gaan bij de Hoge Raad, en dat is dan weer terug op federaal niveau. Niemand schijnt daarover nagedacht te hebben. De gemeenschappen zijn daar overigens helemaal niet klaar voor. Bij de administratie valt nu al te horen dat ze meer mankracht nodig hebben."Hoe meer versnippering, hoe moeilijker ook de besluitvorming, waarschuwt Moens. Dat is niet alleen zo in de politiek maar ook in de beroepsverdediging. "Politici gebruiken de gezondheidszorg in de eerste plaats om hun eigen achterban te bedienen en om hun eigen profiel op te vijzelen."