...

De Kamercommissie Gezondheid heeft het wetsontwerp over de toegang tot de gezondheidszorg, mét amendementen, goedgekeurd. Het wetsontwerp verbiedt onder meer de ereloonsupplementen in tweepersoonskamers en breidt het derdebetalerssysteem gevoelig uit.De meerderheid, aangevuld met Ecolo, keurde het ontwerp unaniem goed in de Kamercommissie, hoewel MR wel enige kritiek uitte op de aanpak van de regering. Volgens fractieleider Daniel Bacquelaine komt het verbod op de ereloonsupplementen vooral de verzekeraars tegemoet en niet zozeer de patiënten. Dat ontkende minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx met klem. "Dit is wel degelijk een sociale maatregel. De meeste hospitalisatieverzekeringen dekken immers slechts een deel van de kosten en werken met forfaits."Onkelinx riep de partijen die moeten deelnemen aan het overleg nogmaals op om rond de tafel te gaan zitten. "Een legestoelpolitiek is een slechte politiek", wees ze de Bvas terecht. Een volgende vergadering is gepland voor maandag.Bron: Belga