...

De wet beoogt onder meer wat administratie bij de huisarts weg te nemen. Maar is de werknemer langer afwezig, dan moet hij wel een ziektebriefje voorleggen. De werknemer kan er dan voor kiezen de eerste dag afwezigheid toch nog in dat attest te laten opnemen.De werknemer moet zijn eerste dag afwezigheid wel aan de werkgever melden - en meteen aangeven waar de werkgever hem kan bereiken.Bedrijven die minder dan 50 werknemers hebben kunnen van deze algemene bepaling wel afwijken - met een CAO of een aanpassing van het arbeidsreglement. De werknemer moet dan wel steeds een ziektebriefje voorleggen.Dit is voor de regering een eerste stap in het voorzichtig afschaffen van het ziektebriefje voor kortdurende afwezigheid.De wetswijziging staat in het 'wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid'. Dat bevat nog andere aanpassingen van de wetgeving.Zo komt er daarnaast een nieuwe procedure om een arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens medische overmacht. Dat wordt daarmee losgekoppeld van het doorlopen van een reïntegratietraject. Nu bleek dat een reïntegratie dikwijls werd opgestart om uiteindelijk medische overmacht te kunnen inroepen om het werkcontract te kunnen beëindigen.De nieuwe procedure kan pas ingeroepen worden na negen maanden arbeidsongeschiktheid, als er dan geen reïntegratietraject meer loopt.Het is nu wachten tot de goedkeurde tekst in het Staatsblad verschijnt.