...

Eerst even een bedenking: de cijfers van de FOD Volksgezondheid slaan op het aantal erkende artsen. Zij zijn lang niet allemaal (deel- of voltijds) actief. Maar feit is dat één op twee huisartsen in ons land ouder is dan 55 jaar. In Vlaanderen spreken van 49,1%, in Wallonië van 55,7% en in het Brussels gewest van 53,9% van de huisartsen die 55-plusser is. Bijna één huisarts op vijf is zelfs 65-plusser. Daarenboven kiezen steeds minder artsen er voor zich te specialiseren.De instroom van nieuwe huisartsen moet de 7.812 huisartsen van 55 jaar of ouder op termijn opvolgen. Vorig jaar waren er in België 730 haio's, waarvan 449 in Vlaanderen, maar slechts 175 in Wallonië en 106 in het Brussels gewest. Als we daar het aantal specialisten in opleiding (aso's) tegenover plaatsen, zien we dat er vorig 4.212 aso's waren, waarvonder 2.393 in Vlaanderen, 936 in Wallonië en 883 in het Brussels gewest.DebattenDe cijfers leidden op de sociale media alvast tot vinnige debatten. Zo lanceert dr. Rufy Baeke een oproep naar de politici om een correct kadaster op te maken. Maar dr. Michel De Munck is kritisch. "Zolang alle bestaande, werkende, parttime, in pensioen zijnde en dooie artsen mogen meegeteld worden voor de conventie, komt er nooit een echt kadaster", merkt hij op. "Ik ben het beu. Ik geloof in niks anders meer, dan mijn eigen ding te doen waarbij de individuele patiënt, die in mij zijn vertrouwen stelt, goed wordt behandeld. Een glimlach bij de handdruk als de patient binnen- en buitenkomt, maakt mijn dag al goed. En voor de rest: het zal mijn tijd wel duren, met of zonder het kadaster."Waarop dr. Herman Moeremans meteen de achilleshiel van de artsenstel aantikt: "Het oneigenlijk gebruik van spoed, het eerstelijnswerk in ziekenhuizen door een overaanbod van specialisten. Er blijft nog veel werk aan de winkel voor wie de huisartsenzaak echt ter harte neemt."In een recente reactie voor Artsenkrant brengt dr. Marc Moens van artsensyndicaat Bvas een meer positieve boodschap: "Het belangrijkste is vast te stellen dat het aantal starters in de huisartsgeneeskunde fors is toegenomen: van 526 in 2008 naar 779 (sic) in 2014 of + 48%. De Bvas heeft daar in belangrijke mate toe bijgedragen, onder meer door de financiële vooruitzichten van de jonge collegae huisartsen beduidend te verbeteren, en ook door het kader drastisch te verbeteren, met onder meer de creatie van de huisartsenwachtposten, die via het Riziv worden vergoed. De quota voor huisartsen worden eindelijk ingevuld."