...

In een nieuw rapport van Itinera schetst gezondheidseconoom Jeroen Trybou (UGent) een toekomstbeeld van de Belgische ziekenhuizen die "evolueren van plaatsen waar patiten verblijven naar gespecialiseerde zorgkruispunten waar men alleen nog voor complexe behandelingen wordt verzorgd."In de toekomst, zo voorspelt hij, worden patiten na een kort verblijf doorverwezen naar revalidatieklinieken of thuiszorg. Consultaties en therapeutische opvolging zullen via het internet en videoconferentie verlopen. Trybou voegt daar meteen aan toe dat die veranderende medische context zich moet vertalen in een aangepaste ziekenhuisfinanciering. Itinera is niet de eerste instelling die zich buigt over de complexe geldstromen in de sector. Veel nieuwe inzichten levert dat niet op. "Probleem is dat in de ziekenhuisfinanciering alles aan alles vasthangt," beseft de onderzoeker. "We weten bijvoorbeeld dat de verplegingsdiensten (de verpleegdagprijs nvdr) ondergefinancierd zijn. Met als gevolg dat directies genoodzaakt zijn hogere afdrachten aan het artsenkorps te vragen." Het eerste wat daarom moet gebeuren is alle geldstromen van en naar de ziekenhuizen grondig in kaart brengen en evalueren. Een opdracht die volgens Itinera op maat gesneden is van het federaal Kenniscentrum (KCE). Jeroen Trybou komt tot de conclusie dat de medische nomenclatuur aan herziening toe is. Hij vindt dat het tijd is voor een herijking van de specialistische honoraria. Ook dat is niet nieuw, het is een idee dat bijvoorbeeld al decennia in het programma van het ASGB staat.Daarnaast stelt hij ook vragen bij "de financie prikkels" die naar zijn oordeel patiten en artsen aanzetten tot weinig efficite keuzes. "Bij de huisarts moet remgeld worden betaald. Niet zo bij de spoedgevallen. Dat leidt tot een verkeerd gebruik en overconsumptie van de duurdere spoedgevallendiensten." Verder is hij pleitbezorger voor incentives om ziekenhuizen aan te zetten tot meer samenwerking, want "aan een versnipperd zorglandschap met een veelvoud aan kleine, concurrerende ziekenhuizen heeft de patit geen boodschap".Veel concreter wordt het rapport van Itinera niet. Hoe gereputeerd deze think tank ook moge zijn, het valt op dat een onderzoeker als Jeroen Trybou alleen maar teruggrijpt naar de bekende panacee.