...

Por Ir - vroeger overheidsarts in Cambodja en arts bij Artsen zonder Grenzen - spitste zijn onderzoek toe op de situatie in Cambodja. De overheid daar heeft niet voldoende middelen om in te staan voor een (bijna) gratis gezondheidszorg. Toch probeert Cambodja de allerarmsten te helpen met vouchers en 'health equity funds'. Dat zijn fondsen die remgeld, transportkosten, voedsel- en andere hospitalisatiekosten betalen.Por Ir deed tien jaar veldonderzoek om na te gaan hoe effectief die fondsen zijn. De programma's werken goed, maar problemen zijn onvermijdbaar. Hoe zorg je er voor dat de steun effectief naar de armsten gaat, bijvoorbeeld? Om dat in kaart te brengen, werkt Cambodja met registers van eigendom en bezittingen. Zo wordt duidelijk wie effectief recht heeft op hulp.Specifieke problemenVerdere voorwaarden voor een goede werking van de fondsen zijn een goed draaiend gezondheidssysteem, patiten die nog een (beperkt) remgeld aankunnen en beheer door een ngo.De Cambodjaanse overheid breidt het bereik van de fondsen momenteel uit naar huisartsen en gezondheidscentra. Armen hebben specifieke gezondheidsproblemen (vooral tropische infectieziekten, hartziekten, verkeersongevallen en zwangerschapsproblemen). Het aanbod moet daarop afgestemd worden.