...

Een redactioneel artikel was vorig jaar de mening toegedaan dat "de oorlog van de richtlijnen voorbij was" en dat er een staakt-het-vuren was afgekondigd tussen het American College of Chest Physicians en de orthopedische chirurgen met betrekking tot het gebruik van aspirine om diepe veneuze trombose en veneuze trombo-embolie te voorkomen bij patiënten bij wie een gewrichtsprothese werd ingeplant. Het belang van die preventie mag zeker niet worden onderschat, aangezien volgens de CDC elk jaar tussen 60.000 en 100.000 mensen overlijden aan een longembolie veroorzaakt door een DVT. Het American College of Chest Physicians beval voor de preventie van DVT het gebruik aan van compressiesystemen gecombineerd met de toediening van heparines met laag moleculair gewicht, niet-gefractioneerde heparines in lage dosis, aspirine of andere verbindingen, afhankelijk van de omstandigheden. Aspirine heeft natuurlijk het voordeel heel wat goedkoper te zijn dan heparines. Gregory Maynard, vicepresident van de Society for Hospital Medicine Center for Healthcare Improvement and Innovation, is daarentegen van mening dat het debat bijlange na niet is gesloten en dat een standaardisering op dit gebied moeilijk in praktijk te brengen blijft.