...

'Het komt er niet alleen op aan een zo groot mogelijke woordenschat op te slaan, die moet bovendien van goede kwaliteit zijn', aldus de psychologe Erika Hoff tijdens de jaarlijkse conferentie van de Amerikaanse vereniging voor de vooruitgang van de wetenschap in Chicago. Andere onderzoekers gaan nog een stapje verder en stellen dat het niveau van de taal die ouders gebruiken om tegen hun baby te praten een invloed heeft op de toekomstige schoolresultaten. Dr. Noble, neuroloog en pediater aan de universiteit van Columbia, en zijn collega's stelden dat vast toen ze de hersenstructuur van kinderen uit kansarme milieus, waar spraak en woordenschat van een lager niveau zijn, vergeleken met die van kinderen van wie de ouders hogere studies deden en een hogere levensstandaard hebben. Ze vonden verschillen tussen de cognitieve systemen die de sociabiliteit en het geheugen beïnvloeden, maar de opvallendste verschillen hadden betrekking op het hersengedeelte dat de taalontwikkeling bepaalt. Kortom, als we tegen een baby praten als tegen een volwassene zal zijn intelligentie daar alleen maar bij gebaat zijn. (referentie: AFP, 14 februari 2014)