...

Daarnaast dragen CRP-waarden hoger dan 30 mg/l bij tot betere diagnostische informatie. Bepaling van procalcitonine daarentegen is klinisch niet relevant bij dergelijke patiënten. Dat is de conclusie van een studie uitgevoerd in centra voor huisartsgeneeskunde in 12 Europese landen en bij 2.820 patiënten. (referentie: van Vugt SF et al pour le consortium GRACE. BMJ. 2013;346:f2450)