...

Iedereen die denkt dat hij een innovatieve input kan geven aan de gezondheidssector kan zijn project indienen. De Award wil overtuigd kiezen voor een brede invalshoek en richt zich zowel op ziekenhuiszorg, als ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Voorzitter van de PRoF Leerstoel is prof. dr. Renaat Peleman. De projecten die meedingen moeten voldoen aan een aantal criteria en aan de waarden van het PRoF Consortium. Ze moeten aandacht hebben voor comfort, privacy, veiligheid, doorbreken van eenzaamheid, vermijden van stigmatisering, het overschrijden van de generaties, respect en flexibiliteit. Dit jaar werden 16 projecten uit vijf landen ingediend: België, Kroatië, Griekenland, Italië en Indië. Drie projecten gingen naar de finale. Het eerste project (vanuit UZ Gent) biedt een op maat gemaakte oplossing voor protheseproblemen bij patiënten die een (deel van de) opperste ledematen missen. Een tweede project (UGent, UZ Gent en Imec) voorziet in twee 'slimme' pampers. Een daarvan signaleert wanneer verschoning nodig is, een tweede kan bepaalde parameters opnemen en vastleggen. Het derde project (drie onafhankelijke dames) bestond uit het ontwerpen van kledij voor patiënten. Het was uiteindelijk dat project dat de voorkeur van de jury genoot. Nikla Lancksweert, Claire Robinson en Fiona Mc Greal - drie dames uit de regio Brussel - moesten met hun moeders ervaren hoe stigmatiserend ziekenhuiskledij wel is. Maar 'gewone' kledij is vaak niet mogelijk omdat verzorgenden bij patiënten dan moeilijk aan bijvoorbeeld catheters of pampers geraken. Vandaar ontstond het idee om 'gewone' kledij te ontwerpen dat 'slim' is voor de zorgverlener. Mouwen die zonder probleem kunnen opgestroopt worden, wikkelrokken die gemakkelijk een stukje open kunnen gelegd worden, herenbroeken met een voorpand... Het project werd in een aantal ziekenhuizen uitgeprobeerd en enthousiast door patiënten onthaald.