...

Vlaams welzijnsminister Beke (CD&V) wil een extra renteloze lening (10.000 euro bovenop 35.000 euro) voor startende huisartsen die plaats in hun praktijk reserveren voor een administratieve kracht of een praktijkverpleegkundige. De bestaande tegemoetkoming in de loonkost van een administratieve kracht, afgerond op 6.700 euro, zou voortaan ook kunnen gebruikt worden voor een praktijkverpleegkundige. De bedoeling is dat huisartsen meer de smaak te pakken krijgen om te investeren in samenwerking met andere disciplines in hun praktijk. Om hiervoor meer middelen beschikbaar te maken, zal evenwel de subsidie voor een telesecretariaat voortaan beperkt worden tot startende praktijken, voor maximum vijf jaar. Daarnaast wil Beke vijf proefprojecten starten: lokale besturen initiëren met brede, multidisciplinaire praktijken samen met - minstens - de huisartsen (de lokale kring bijvoorbeeld). In deze praktijken werken huisartsen samen met één of meer andere disciplines - met een gemeenschappelijk plan en een gedeeld dossier. Dat plan moet zich richten op een afgebakende doelgroep, op buurtgerichte zorg en op samenwerking met andere sectoren (onderwijs, recreatie,...). De proefprojecten, die in maart van start zullen gaan, krijgen ondersteuning van VIPA door subsidies voor infrastructuur, begeleiding en/of management. Die projecten moet helpen bij het opstellen van een draaiboek: hoe start je als lokaal bestuur een eerstelijnspraktijk op? Artsen reageren verdeeld op Bekes plannen. Domus Medica betreurt dat het telesecretariaat wordt 'afgeschaft' en dat de Vlaamse overheid niet juist meer investeert in huisartsgeneeskunde, maar juicht de incentives toe voor interdisciplinaire samenwerking en de investering in kwaliteit. Bvas keurt de plannen volledig af en vindt dat Vlaanderen solo- en duopraktijken van huisartsen naar de uitgang duwt.