...

Reticulocyten zijn de cellen waaruit de rode bloedcellen ontstaan. Jonge muizen hebben meer reticulocyten dan volwassen muizen. Om de immunologische rol van de reticulocyten te testen, hebben prof. Sing Sing Way en medewerkers de reticulocyten verwijderd uit het bloed van jonge muizen van zes dagen. Ze hebben dat gedaan door injectie van antistoffen gericht tegen een oppervlaktereceptor, het eiwit CD71. Daarna hebben ze de knaagdieren zonder reticulocyten geïnfecteerd met Listeria monocytogenes, een bacterie die ernstige infecties kan veroorzaken bij baby's. Resultaat: de jonge muizen zonder CD71-cellen bleken bestand te zijn tegen de infectie, maar hun darmen werden geïnfecteerd bij contact met om het even welke normale darmbacterie. Dat wijst erop dat reticulocyten waarschijnlijk noodzakelijk zijn om de ontsteking te verminderen. Nieuwe studies zijn nodig om dat fenomeen bij de mens te exploreren en om in voorkomend geval een behandeling te ontwikkelen voor infecties bij pasgeborenen. (referentie: Nature, 6 november 2013, doi:10.1038/nature12675)