...

Zo komt er een opvolger van de GEMS, die er officieel op 8 april mee ophield. De GEMS-leden zijn gevraagd om deel te nemen aan het nieuwe Strategic Scientific Committee. De SSC maakt voortaan samen met de Risk Assessment Group deel uit van de Risk Management Group of RMG.De SSC zal advies geven over de beheerstrategie, terwijl de RAG de specifieke risico's inschat.Ook het coronacommissariaat hield op 8 april op te bestaan. De opdrachten ervan moeten nu duurzaam worden ingebouwd in de bestaande structuren. Binnen de IMC Volksgezondheid blijft het Interadministratief Platform (IAP) - met de leidend ambtenaren van de verschillende gezondheidsdiensten - de opdrachten waarnemen inzake de voorbereiding van het covidbeleid.Het IMC meldde dat woensdag een breed debat werd gevoerd over de epidemiologische situatie, ventilatie, contacttracing, mentale gezondheid, ziekenhuiscapaciteit, vaccinatie, en zo verder.Rond de tafel zaten ook de experts van Sciensano, de GEMS, de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce VaccinatieHet advies van experts moet blijven zorgen voor de evidence-based onderbouw van het beleid. Het gaat dan zowel over het vervolgbeleid inzake covid als de paraatheid om een volgende pandemie het hoofd te bieden.Verwacht werd dat de IMC woensdag ook de beslissing zou nemen over een tweede booster voor 80-plussers, maar daarover vermeldt de persmededeling van de ministers niets. Belga vernam dat niet alle experts al even overtuigd waren om nu al de twee boostercampagne voor deze leeftijdsgroep op te starten.