...

De verschillende ministers willen samen de bevolking beter informeren over het opzet en privacygaranties. Het KB over het (voorlopige) gegevensbeheer wordt verlengd tot juni - dan moet het Parlement de wet daarover klaar hebben.De surveillancediensten van de deelstaten zullen hun capaciteit en expertise inzetten om de test-and-tracingstrategie nog te versterken. Richtinggevend is het advies van de GEES, de groep experts die de exitstrategie begeleidt.Het IMC keurde ook een protocolakkoord goed over de triagecentra, wat de organsiatie en de financiering beter zou moeten regelen.