...

Federaal minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, maakte een half jaar geleden al haar voornemen bekend om de patiëntenorganisaties vanuit de overheid beter te ondersteunen. Ze beloofde daarbij ook dat vertegenwoordigers van die organisaties in de Raad van Bestuur van het Federale Kenniscentrum zouden mogen plaatsnemen.Gisteren, 22 oktober, verscheen een KB in het Staatsblad dat twee nieuwe leden in de KCE-bestuursraad benoemt voor zes jaar. Een van deze effectieve leden is mevr. Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). De andere vertegenwoordigster van patiëntenorganisaties wordt Karen Casteleyn van de Duitstalige Patiënten Rat & Treff uit de Oostkantons.Micky Fieren van de LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé) en Ingrid Jagenau van RaDiOrg (Rare Diseases Organisation Belgium) worden benoemd als plaatsvervangende leden.