...

In het federale parlement ontspon zich een interessante discussie naar aanleiding van een tussenkomst van N-VA-kamerlid en tandarts Frieda Gijbels over het medisch centrum Mediport in Antwerpen. Volgens de website van dit private centrum voert men er CT-onderzoeken van het hart uit.Vandenbroucke kon dat bevestigen noch ontkennen. Wel verwees hij naar het kadaster van zware medische apparatuur, waaronder CT-toestellen, dat de administratie bijhoudt. Met zekerheid weet de minister daardoor dat er extramurale CT's worden uitgebaat. Dat is niet wettelijk en dus betaalt de patiënt de factuur rechtstreeks, zonder Riziv-terugbetaling. Naast het financiële toonde de minister zich bezorgd over de geleverde kwaliteit. "Deze apparatuur heeft alvast niet de omkadering van een dienst zware medische beeldvorming in een ziekenhuis", aldus Vandenbroucke. "Een extramurale CT is illegaal, de inspectie op de ziekenhuizen is echter gemeenschapsbevoegdheid. Vlaanderen moet dus ingrijpen," vond hij. Wel wordt er overlegd met de deelstaten.Maar volgens Frieda Gijbels heeft de Vooruit-excellentie de problemen zelf gezocht. "De regelgeving die de ziekenhuizen wordt opgelegd met betrekking tot supplementen en dergelijke beknotten de therapeutische vrijheid en de vrijheid van het beroep," vindt ze. "Daardoor zal er een vlucht naar de periferie ontstaan. Die tendens doet zich in verschillende disciplines voor. En we hebben niet eens zicht op wat een privéziekenhuis is en welke zorgverstrekkers er werken. Dat is echt een groot probleem."Vandenbroucke noemde de reactie van Frieda Gijbels "compleet van de pot gerukt." "Het zou dan mijn schuld zijn als er ergens een illegale CT staat. Vraag Vlaams minister Crevits om onmiddellijk in te grijpen. Zij is daarvoor bevoegd," repliceerde hij. Gijbels hield voet bij stuk en zei "zelfs niet te weten of een klacht tegen een illegale CT wel stand zou houden voor het Grondwettelijk Hof. Want u beknot de mensen in de ziekenhuizen." Uiteraard bleef ook Vandenbroucke bij zijn standpunt: op grond van haar bevoegdheden moet de Vlaamse overheid optreden. Frank Vandenbroucke: "U beweert toch niet dat er nu plotseling CT's worden geïnstalleerd buiten de ziekenhuizen omdat ik die schandalige supplementen niet langer aanvaard?" Waarop Gijbels weer: "Dit is absoluut niet wenselijk maar door de maatregelen die u in de ziekenhuizen treft, creëert u toestanden die u totaal niet had voorzien namelijk een vlucht naar de periferie. Daardoor ontstaat veel ontevredenheid onder zorgverstrekkers en veel ongerustheid over de wachtlijsten. Extramuraal zullen die wachtlijsten waarschijnlijk korter zijn. Wie extra wil betalen, zal dus binnenkort geholpen kunnen worden. Dat is een zeer spijtige evolutie."