...

De vorsers hebben de immuunrespons geanalyseerd bij 78, 192 en 120 vrouwen van 9-25 jaar die respectievelijk één, twee en drie doses van het vaccin hadden gekregen. Ze hebben dat gedaan door meting van de antistofspiegels in het bloed. Ze vergeleken vervolgens de resultaten van de drie groepen met de resultaten die waren behaald in een andere groep van 113 niet-gevaccineerde vrouwen. Daarbij hebben ze vastgesteld dat de antistoftiters lager waren bij de vrouwen die één dosis hadden gekregen, dan bij de vrouwen die twee of drie doses hadden gekregen, maar ook dat alle vrouwen die waren gevaccineerd, antistoffen tegen HPV serotype 16 en 18 hadden en dat die antistoftiter stabiel bleef gedurende vier jaar. Er wordt maar weinig gevaccineerd tegen HPV, maar dat is toch goed nieuws. Volgens Selon Mahboobeh Safaeian, vorser aan het NCI, "is dat een belangrijke vaststelling en zou dat kunnen uitmonden in eenvoudiger, minder dure vaccinatiecampagnes met één enkele dosis. Het zou ook veel makkelijker zijn om een dergelijk vaccinatieschema wereldwijd te implementeren." (referentie: Cancer Prevention Research, november 2013, doi: 10.1158/1940-6207)