...

Dat statuut werd iets meer dan twee jaar geleden ingevoerd. Hamvraag is welke contracten de beginnende huisarts kan afsluiten en welke niet. Inmiddels zijn de kinderziektes wel zo goed als verdwenen, zegt Van Giel. Hij ziet eerder een probleem voor de toekomst: net omdat meer en meer huisartsen starten, krijgen we af te rekenen met een opleidersschaarste als er niets verandert. Vanaf het academiejaar 2012-2013 gaat immers de ingekorte opleiding (van zeven naar zes jaar) van start. Dat betekent dat zes jaar later een dubbele lichting haio's op de markt komt. "We moeten daar nu al op anticiperen", oppert Van Giel. "Dat kan door wat meer aan hun vragen tegemoet te komen met (finance) compensaties."ZiekenhuiswerkOnze opleiding (7+2) zal wellicht naar (6+3) evolueren. De Europese richtlijn stipuleert immers dat een huisartsenopleiding zich moet uitstrekken over drie jaar. We losten dat in het verleden op door het zevende jaar geneeskunde al te laten meetellen als het eerste jaar opleiding, maar dat zevende jaar bestaat nu niet meer. Bijgevolg is een ander concept nodig voor die huisartsenopleiding. "Je zou bijvoorbeeld in het midden van die stages ook een periode ziekenhuiswerk kunnen plannen om daar wat praktijk op te doen", denkt Van Giel. Van Giel heeft geen VAS-lidkaart. "Ik ben (nog) niet aangesloten bij een syndicaat, al vind ik wel dat ze een belangrijke rol te spelen hebben. Juist daarom kijk ik liever eerst de kat uit de boom vooraleer ik kies. We staan immers voor belangrijke uitdagingen, alleen al wegens de chronische pathologie die enorm zal toenemen. Met een sterke impact op onze structuren."