...

Mensen met een verminderde immuniteit worden uitgenodigd voor een derde vaccinatiedosis tegen covid - een boosterinjectie met een mRNA-vaccin. Het Intermutualistische Agentschap (IMA) staat in voor de lijsten, die rond deze tijd beschikbaar worden gemaakt. Ook het Kankerregister vult de lijst aan. Uitnodigingen worden verstuurd vanaf 13 september. Huisartsen kunnen de lijst aanvullen. Ze worden vooral gevraagd dat te doen voor groepen waarover het IMA geen specifieke gegevens beschikt die selectie mogelijk maken. Dat zijn met name hiv-patiënten met minder dan 200 CD4-cellen per mm3 bloed, en patiënten met een aangeboren immuunstoornis die geen immunostimulantia krijgen. Patiënten uit de risicogroepen kunnen niet meer door het IMA worden opgepikt als de 'index-behandeling' na 1 april van dit jaar is opgestart. Patiënten die nierdialyse ondergaan, zullen gevaccineerd worden in het dialysecentrum. Ziekenhuisartsen kunnen geen patiënten toevoegen aan de Vaccination Codes Database - hun patiënten die in aanmerking komen voor een vaccinatie, verwijzen ze door naar die hun huisarts.Huisartsen kunnen kandidaten voor het boostervaccin via hun EMD opladen in de Vaccination Codes Database. Volgens een mededeling van de Taskforce Vaccinatie kan dat nu al. Dat mensen verschillende keren in de database worden opgeladen, is geen probleem. De database verwijdert automatisch dubbels.