...

Dat het onderwerp leeft bij de huisarts, staat buiten kijf. Het voorstel kon dan ook rekenen op massale persbelangstelling net voor de poll van start ging.Domus Medica startte die poll op bij het begin van het verlengde weekend van 15 augustus, dag waarop hij ook afliep.Niet minder dan 261 huisartsen namen deel, wat neerkomt op een behoorlijke respons: "Meer dan 10% van onze leden stemde in die korte periode, een prima resultaat tijdens de rustige zomermaanden en het verlengde weekend", aldus woordvoerster Erica Van Nuffel.Administratieve vereenvoudigingOfhet ziekteattest voor n dag afgeschaft moet worden, blijft een heikel punt. De respondentenzijn het er niet over eens: voor- en tegenstanders houden elkaar in evenwicht. Van Nuffel denkt dat meer precieze cijfers nodig zijn. Vooral het standpunt van de actieve 'actieve huisartsen' dient uitgeklaard, net zoals hun werkbelasting.Wie tegen de afschaffing is, vindt vaak dat andere maatregelen meer prioriteit verdienen.Wat wel duidelijk is, is het standpunt over de administratieve vereenvoudiging van de job. Iedereen wil een herziening van de takenin functie van het nut ervan voor de huisarts en zijn patit. Die eis ligt overigens al langer op tafel. Hij wordt gesteund door meerdere huisartsverenigingen. "Het is tijd omde taken en administratie van de huisarts kritisch te bekijken", meent ook Domus Medica.