...

Huisartsen mogen enkel medicamenten voorschrijven voor een behandeling die door een kinder- of jeugdpsychiater is gestart. Dan nog is een jaarlijkse controle bij de specialist aanbevolen.In 2011 werden in ons land 894.000 verpakkingen methylfenidaat verkocht. Slechts 495.269 verpakkingen werden terugbetaald, wat erop wijst dat ze allicht niet werden voorgeschreven door een specialist.