...

Minister Onkelinx is bereid om een aantal besparingsmaatregelen in te trekken. Zo zou het budget voor de telematicapremie worden behouden en krijgen de wachtposten grotendeels het extra geld. Het geld daarvoor wordt gehaald uit de indexmassa. Dat alles als er een akkoord komt.Het Kartel/ASGB ging dinsdagochtend, in tegenstelling tot de Bvas, luisteren wat minister Onkelinx voorstelde om tot een nieuw akkoord te komen. De dag voordien had de minister van Volksgezondheid de verschillende partijen aan de onderhandelingstafel afzonderlijk gehoord, om af te tasten wat de eisen en de mogelijkheden waren. Reinier Hueting wil geen precieze cijfers noemen, maar zegt dat hij heel tevreden is over het resultaat."De randvoorwaarden voor het Kartel/ASGB zijn vervuld. De derdebetalersregeling komt er niet voor huisbezoeken, en voor de veralgemeende invoering wordt gewacht op MyCarenet. We zijn voor een grotere toegankelijkheid van de zorg, maar we willen huisbezoeken niet nodeloos aanmoedigen en willen niet dat de huisarts nog extra administratief belast wordt."De minister kwam verder tegemoet aan nogal wat wensen van het Kartel/ASGB. De telematicapremie voor huisartsen wordt behouden in 2013, en wordt hervormd vanaf 2014. De wachtposten blijven een prioriteit en krijgen het benodigde geld. Het toetreden tot de conventie wordt aangemoedigd, onder meer door een verhoging van de praktijktoelage. Dat wat de huisartsen betreft. "Maar dat gebeurt allemaal binnen hetzelfde budget, dus het geld moet dan van elders komen."SolidariteitIn de pers stond te lezen dat de 2,76% indexering voor de meeste honoraria en forfaits voor huisartsen wordt verlaagd tot 2%. Hueting beaamt dat er "solidariteit" moet spelen onder de huisartsen. Ook voor specialisten wil Onkelinx de honoraria voor consultaties aanpassen om hen aan te moedigen in het ziekenhuis te blijven werken - een ander eis van het Kartel/ASGB.Dit alles houdt wel in dat er een akkoord komt. "Het is nu afwachten wat de Bvas zal doen. Als er geen akkoord komt, staat dit allemaal weer op de helling."