...

Minister Frank Vandenbroucke bracht het ontwerp-KB vrijdag 8 september op de ministerraad, die het goedkeurde. Malonne was voordien al directeur-generaal van de DG pre-authorisatie, en daarvoor van de DG post-authorisatie. Hij bekleedt topfuncties bij het FAGG sinds 2017.Hugues Malonne studeerde af in de farmaceutische wetenschappen aan de ULB, haalde er een doctoraat en ging aan de slag als hoogleraar. Voor zijn komst naar het FAGG deed hij heel wat ervaring op binnen de farmaceutische industrie.De ministerraad keurde vrijdag ook de benoeming goed van Christophe Janssens tot adjunct-algemeendirecteur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - ook een mandaat van zes jaar. Christophe Janssens bekleedde de functie ad interim sinds 2020.