...

Volgens AADM zijn ontwikkelaars van de softwarepakketten voor huisartsen én apothekers nog lang niet klaar met het nieuwe systeem. Het huisartsenpakket kan de datum elektronisch nog niet doorgeven (en de apothekerssoftware zou de datum ook niet kunnen lezen). Het geneesmiddelenvoorschrift blijft daarmee de facto drie maanden geldig. Dat zal problemen opleveren, voorspelt het aan Domus Medica gelieerde artsensyndicaat. Vooral voor patiënten met een chronische aandoening, die de huisarts voor een voldoende lange periode van bepaalde geneesmiddelen wil voorzien. De regering stelt voor dat huisartsen aan patiënten met een chronische aandoening dan maar genoeg geneesmiddelenvoorschriften meegeven voor die langere periode, en dat de patiënten maar moeten zorgen dat ze al die verpakkingen binnen de drie maanden afhalen.Weinig realistisch, vindt AADM. Bovendien moet de patiënt ook rekening houden met beperkingen op de hoeveelheid medicatie die hij op een maand bij de apotheker kan krijgen. Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, wijst er op dat huisartsen heus niet zitten te springen op patiënten die moeten langskomen, alleen maar om herhalingsvoorschriften op te halen.Het probleem is volgens dr. Van Giel bovendien dat, wanneer de huisarts een langere houdbaarheidsdatum voor het elektronische voorschrift opgeeft (dat is, de datum tot wanneer het geneesmiddel ermee bij de apotheker opgehaald kan worden), het pakket niet noodzakelijk protesteert. De ingevoerde datum wordt zelfs afgedrukt op het papieren bewijs van voorschrift. De datum kan evenwel, zoals gezegd, niet elektronisch worden doorgegeven. Alles lijkt in orde, tot de patiënt met het bewijs van voorschrift bij de apotheker komt."We hebben in een brief aan Jo De Cock, voorzitter van de Nationale Commissie, voorgesteld om de geldigheidsdatum van een voorschrift te verlengen tot één jaar(*) - totdat dit probleem van de baan geholpen is", vertelt Van Giel nog. Het zou zeker nog tot mei of juni van volgend jaar duren voordat alle pakketten het systeem hebben aangepast.De bedoeling was om de kwestie op de Nationale Commissie van 21 oktober te bespreken. Maar zoals u ook elders in Artsenkrant kunt lezen, werd deze vergadering uitgesteld.(*) Eén jaar is ook de maximale geldigheidsduur van het geneesmiddelenvoorschrift.